ÇANAKKALE RUHUNDAN GELECEĞE MEKTUP FOTOĞRAF SERGİSİ


Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Türkiye’deki İletişim Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ile daha önce eğitimlerini Türkiye’de gerçekleştiren iletişimciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kurumlarının da desteği ile “Yedinci Gelecekle İletişim Çalıştayı” çerçevesinde 08-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında 120 iletişimci genç Çanakkale’de bir araya getirilmişlerdir.

17 Haziran 2015 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu–Bilkent Ankara adresinde saat 10.00.da açılışı yapılacak olan 7. Gelecekle İletişim Çalıştayı çıktılarının yer aldığı “Çanakkale Ruhundan Geleceğe Mektup Fotoğraf Sergisi” ve devamında “kokteyli” açılışını teşriflerinizi bekler bu vesile ile saygılar sunarız.